تبلیغات
روابط زناشویی - انچه زنان در همخوابی انتظار دارند
یکشنبه 23 اسفند 1388

انچه زنان در همخوابی انتظار دارند

   نوشته شده توسط: توكلی    

مردان زیادی همواره این سوال را مطرح میكنند كه چه كاری باید انجام دهند تا دفعات رابطه ی جنسی با همسرشان را افزایش دهند.انچه كه انها درك نمیكنند این است كه با ایجاد چند تغیر كوچك ممكن است قادر باشند نه تنها دفعات بلكه كیفیت اعمال جنسیشان را نیز افزایش دهند.

انها خود به ما میگویند كه چه كار كنیم!از بسیاری از خانمها سوال شد كه مایلند چه تغیراتی در همسرشان واعمال جنسی او روی دهد تا به انها در امیزش كمك كند.